Otoczenie osiedla Sceneria zmienia się na lepsze

Otoczenie osiedla Sceneria zmienia się na lepsze

Otoczenie osiedla Sceneria zmienia się na lepsze

Końca dobiegają prace związane z przebudową sieci oraz budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą wzdłuż ulicy Heleny Modrzejewskiej od ul. Smoka Wawelskiego aż do ul. Miastkowskiej.

Już niedługo dojazd do nieruchomości położonych przy ul. Heleny Modrzejewskiej będzie możliwy po nowym, szerszym pasie ruchu. Piesi nie będą musieli przemieszczać się już poboczem, przygotowano dla nich chodniki.

Całość bezpośrednio przylegających terenów zaaranżowano wykonując nasadzenia z roślinności niskopiennej.