Co to jest BREEAM?

System certyfikacji Building Research Establishment Environmental Assessment Method (w skrócie BREEAM), wprowadzony przez BRE Global w Wielkiej Brytanii w 1990 roku jest najstarszym, funkcjonującym na rynku systemem certyfikacji i jednocześnie najpopularniejszym w Europie. Aktualnie jest stosowany w 80 krajach na świecie. Brytyjski system jest miarodajnym narzędziem, które w jednoznaczny, punktowy sposób pozwala ocenić stopień oddziaływania budynków na środowisko.

Wielokryterialny system oceny

W ramach certyfikacji przyznawane są punkty w dziewięciu następujących kategoriach podlegających ocenie:

System ocenia budynek pod kątem wpływu na człowieka opiniując zarówno teren zewnętrzny i jego wartość ekologiczną, jak również środowisko wewnętrzne w budynku, stawiając sobie za zadanie pozyskanie jak najlepszego komfortu użytkownika. Wśród kategorii mających wpływ na samopoczucie oceniane są między innymi materiały, z których wykonane są wnętrza – mają one być jak najniżej emisyjne w substancje szkodliwe, trwałe i odporne oraz tworzone z jak najmniejszym uszczerbkiem dla natury.

BREEAM to również ekonomia, która ocenia budynek pod kątem zużycia energii czy wody a co za tym idzie wpływu na wysokość rachunków odbiorcy końcowego. Budynki certyfikowane mają za zadanie zużywać jak najmniej energii i wody, nie zmniejszając przy tym komfortu mieszkania i użytkowania lokalu.

Brytyjski system ocenia także samą lokalizację i funkcjonalność projektowanego osiedla wartościując następuje aspekty:

Certyfikacja w systemie BREEAM pozwala na zrównoważenie dwóch aspektów: ekonomii i ekologii.

 

Jakie są korzyści dla nabywców?

Zakup nieruchomości mieszkaniowej, certyfikowanej w systemie BREEAM, poza walorami ekologicznymi, przynosi także mierzalne korzyści dla nabywców:
  • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych w budynkach o średnio 8-9 %
  • Wzrost wartości nieruchomości o 7,5%
  • Zwiększenie wskaźnika rentowności o 6,6%
  • Obniżenie stawki czynszu o ok. 3%
  • Preferencyjne warunki przyznawania kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości certyfikowanej (marża wybranych banków udzielających kredytów hipotecznych niższa o 0,10%)

Jak przebiega proces certyfikacji?

Nad weryfikacją stosowania się do przyjętych standardów przez cały proces certyfikacji, tj. od etapu projektowania budynku, aż do zakończenia prac budowlanych czuwa upoważniony asesor. Wyznaczony z ramienia BREEAM konsultant opiniuje, wdraża i kontroluje zgodność projektu z zasadami certyfikacji. Poddanie się opiniowaniu BREEAM potwierdza wysoką jakość budynków przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli nad realizacją projektu inwestycyjnego, dzięki zintegrowanemu procesowi projektowania i realizacji idei przyświecających certyfikacji.

źródło: „Construction Marketplace SmartMarket Report”, „Greening of Corporate America SmartMarket Report

Wszystkie  inwestycje zlokalizowane na terenie Poznania są w trakcie procesu certyfikacji.

Dowiedz się więcej : https://www.breeam.com/