O firmie

Wielkopolski Fundusz Hipoteczny to intensywnie rozwijająca się spółka, obsługująca inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych. Rozwój i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, zlokalizowanymi w różnych miastach w całym kraju, to główny cel naszej działalności. W ciągu kilku lat zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 50 inwestycji.

Koncentrujemy się na optymalizowaniu rentowności naszych projektów i osiągnięciu wzrostu wartości inwestycji poprzez intensywne zarządzanie i przemyślany rozwój portfela naszych nieruchomości.

W przyszłości chcielibyśmy kontynuować naszą strategię rozwoju w celu osiągnięcia widocznego udziału w rynku sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce.